Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
prevengraf
 
serveis tecnics gremi
 
Promo apuntat gas
 
revista
CPFA Martorell

PLACES LIMITADES

AL CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ DE MARTORELL
Carrer Manuel Gallardo, s/n – 08760 Martorell (veure com arribar)

Distingit agremiat,

El Gremi ha arribat a un acord amb el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell (annex a SEAT) per a la realització del Curs de Diagnosi amb oscil·loscopi, multímetres i màquina universal de diagnosi aprofitant aquestes magnifiques instal·lacions.

Li informem de que s’ha obert convocatòria pel Curs que es farà els dies: 6, 13, 20 i 27 de març i 10 d’abril de 08.00 a 14.00 hores (30 hores), al Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell.

Les inscripcions es realitzaran per rigorós ordre de recepció de la documentació.

Si és del seu interès assistir al curs, la documentació que cal aportar ABANS DEL DIA 23 DE FEBRER és:

  • Còpia del DNI de l’assistent.
  • Capçalera de l’última nòmina del mes de gener de l’assistent si és un treballador en règim general.
  • L’últim rebut d’autònoms del mes de gener de l’assistent si és autònom.

Veure programa del curs

Atentament,


Distinguido agremiado,

El Gremi ha llegado a un acuerdo con el Centro de Formación Profesional de Martorell (anexo a SEAT) para la realización del Curso de Diagnosis con osciloscopio, multímetros y máquina universal de diagnosis aprovechando estas magníficas instalaciones.

Le informamos de que se ha abierto convocatoria para el Curso que se hará los días: 6, 13, 20 y 27 de marzo y 10 de abril de 08.00 a 14.00 horas (30 horas), en el Centro de Formación Profesional de Automoción de Martorell.

Las inscripciones se realizaran por riguroso orden de recepción de la documentación.

Si es de su interés asistir al curso, la documentación a aportar ANTES DEL DÍA 23 DE FEBRERO es:

  • Copia del DNI del asistente.
  • Cabecera de la última nómina del mes de enero del asistente si es un trabajador en régimen general.
  • El último recibo de autónomos del mes de enero del asistente si es autónomo.

Ver programa del curso

Atentamente,

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA


zurich
solera
montepio
banc sabadell
cator
tecnobee
dro
sircat
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.