Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
banc sabadell
 
Promo DigiGremi
 
Promo-Servei-VEH
 
revista
Cabecera Seminaris Mar
25 OCTUBRE – SOLUCIONS A DISCREPÀNCIES EN VALORACIÓ DE SINISTRES: SINISTRE TOTAL

Aprengui com ajudar al seu client i al mateix taller enfront qualificacions injustes de les Asseguradores, que li dificulten poder fer la reparació que cal i a la que te dret el seu client. Pràctiques comparatives de valoracions i criteris

 • Com agilitzar la tramitació i reparació d’un sinistre
 • Sinistre amb culpa contraria: drets del taller i de l’usuari
 • Sinistre total i l’aplicació incorrecta del Valor Venal per part de les Companyies
15 NOVEMBRE - EL CÀLCUL DEL PREU-HORA DEL TALLER DAVANT UNA INFLACIÓ A L'ALÇA

Per conèixer com adaptar el seu preu de mà d'obra per hora a la situació econòmica actual

 • Entorn econòmic
 • Despeses fixes del taller
 • Despeses variables
 • Marge de benefici
 • Factors externs
22 NOVEMBRE - LA BONA RECEPCIÓ DEL VEHICLE ÉS CLAU PER A LA FIDELITZACIÓ DEL CLIENT

Per conèixer, contrastar i optimitzar la recepció del vehicle al taller.
Aplicació de les normes de consum per tal que la relació contractual del client i el taller sigui fluïda i progressi a satisfacció de tots.

 • Ordres de Reparació i Pressupost: com complimentar-ho bé
 • Drets i obligacions dels clients i dels Tallers en el servei de reparació de vehicles
 • Atenció, actuació i gestió de reclamacions
29 NOVEMBRE – EL TALLER LEGAL: QUÈ EL DEFINEIX?

Conegui tot allò que acredita a un Taller per reparar vehicles en les seves instal·lacions

 • Requisits normatius i permisos
 • Instal·lacions i Reglaments
 • Aparells i equipament
 • Declaracions Mediambientals
 • Modificacions d’activitat o del local: cas dels Punts de recàrrega elèctrica

Organitzats i impartits pel Gremi de Tallers de Barcelona

Dirigit a: Titulars de Taller, Caps de Taller, Caps de Postvenda, Tècnics de Taller, Recepció del Vehicle i Administració.

Inscripcions-Seminaris
 

Poden inscriure’s varies persones del mateix Taller

 

Empleni un formulari per cada persona

 
banner
 

Amb el suport de
logo ajuntament

 

dro
sparkes
montepio
cator
sircat
zurich
tecnobee
solera
prevengraf
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image Logo-Instagram
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.