logo del gremi
Inici
Contacte
logo ppg
logo 3m
logo solera
logo hella
logo gtmotive
logo actia
logo autotecnic
logo autotecnic
amb la col·laboració delogo applus
Organitzat pel GREMI DE TALLERS DE BARCELONA
Adreçat a tots els tallers i als seus professionals: Titulars, Caps de taller, Caps de postvenda, Tècnics de Taller i Recepció. Assistència gratuïta.
Aprofiti l'oportunitat d'estar al dia per adquirir criteris, conèixer opcions i formar-se en l'aplicació pràctica. Imprescindible reserva de plaça.
 • Tècniques més eficients en Carrosseria-Pintura
  • Rapid Cycle Time de PPG
  • Fer els processos més eficients, ràpids i segurs amb 3M i FESTOOL
 • Diagnosi i reparació dels nous vehicles
  • Sistemes d'assistència a la conducció: calibratge de radars i càmeres per HELLA
  • Diagnosi amb equips passthru Full Euro V per ACTIA
 • Millores en la gestió de reparacións amb eines TIC
  • El Taller Connectat per AUDATEX-SOLERA
  • Solucions digitals integrades que milloren eficiència i rendibilitat per GT MOTIVE
  • Informació tècnica online per al taller multimarca amb la plataforma AVERIASRESUELTAS.COM
 • Nous Controls d'Emissions de Gasos del Vehicle: oportunitats i preparació per nous serveis al client. Vingui a conèixer de primera mà tot el què afecta al taller, amb la col·laboració de APPLUS - ITEUVE
Inscripcions: indicant Taller i noms dels assistents

Gremi de Tallers de Barcelona, tel. 93 451 66 67

Email, cliqui aquí:

contactar

Organizado por el GREMIO DE TALLERES DE BARCELONA
Dirigido a todos los talleres y a sus profesionales: Titulares, Jefes de taller, Jefes de posventa, Técnicos de Taller y Recepción. Asistencia gratuita.
Aproveche la oportunidad de estar al día para adquirir criterios, conocer opciones y formarse en la aplicación práctica. Imprescindible reserva de plaza.
 • Técnicas más eficientes en Carrocería-Pintura
  • Rapid Cycle Time de PPG
  • Procesos más eficientes, rápidos y seguros con 3M y FESTOOL
 • Diagnosis y reparación de los nuevos vehículos
  • Sistemas de asistencia a la conducción: calibración de radares y cámaras por HELLA
  • Diagnosis con equipos passthru Full Euro V por ACTIA
 • Mejoras en la gestión de reparaciones con herramientas TIC
  • El Taller Conectado por AUDATEX-SOLERA
  • Soluciones digitales integradas que mejoran eficiencia y rentabilidad por GT MOTIVE
  • Información técnica online para el taller multimarca con la plataforma AVERIASRESUELTAS.COM
 • Nuevos Controles de Emisiones de Gases del Vehículo: oportunidades y preparación para nuevos servicios al cliente. Venga a conocer de primera mano todo lo que afecta al taller, con la colaboración de APPLUS - ITEUVE
ubicacio innotaller
Invitació
Programaprograma innotaller catala
Invitación
Programaprograma innotaller castella