Serveis per al Taller
 
 
 
 
   
 
   
 
     
 
     
   
     
     
     

Formació


La formació és una activitat de gran interès per al nostre col·lectiu, ateses les característiques de la professió en permanent evolució. Per aquesta raó el Gremi organtiza plans formatius, que inclouen cursets tècnics i professionals a fi i efecte que l'associat no deixi de reciclar-se.

Consulti la llista de cursos formació..