bandera castella
bandera catala
Serveis per al taller
Serveis per al taller
Servei Digital del Gremi per a la Reparació dels Vehicles
capçalera RMI
PORTALS DE FABRICANTS - Cliqui en l'enllaç de la Marca del seu interès.
Si necessita alguna altra marca, truqui al Gremi, o enviï un email al Servei Digital rmi@gremibcn.com
capçalera RMI nivell 1
El Gremi de Tallers de Barcelona ha realitzat per cada Marca, Tutorials de com s'accedeix i es navega en el nivell 1 de la Informació Tècnica i una guia que en resumeix les prestacions operatives.
MARCA: clicar per accedir TUTORIAL GUIA
capçalera RMI nivell 2
El Nivell 2 dels Portals dels Fabricants dona accés a la Informació classificada o protegida electrònicament del vehicle per fer una Diagnosi o Reprogramació de les unitats de control electròniques, i intervenir en els elements vinculats a la protecció del vehicle, inclosa la reprogramació de claus.

S’utilitza per interactuar amb el vehicle i implica una connexió online segura del vehicle amb el Portal de la Marca.

Per tal de respectar els requisits de seguretat, el Taller necessitarà acreditar-se prèviament davant el fabricant d’automòbils, justificant la seva condició amb documentació que demostri l’exercici legal de la seva activitat en el seu país. Cada fabricant estableix un procediment d’acreditació d’acord amb els requisits a complir. Un cop el Taller estigui acreditat, el Fabricant li donarà accés a la informació de nivell 2.

La UE està desenvolupant en el projecte SERMI, un procediment unificat i universal que faciliti l’acreditació de seguretat en tots el portals en un sol tràmit.

GUIA ORIENTATIVA PER ALS TALLERS
Cliqui per accedir a la Guia que ha elaborat el Gremi per resumir els punts clau dels procediments per a l’acreditació dels Tallers.
Equipament mínim al Taller

Connexió amb el vehicle a través d’una interfície d’acord amb els protocols definits per la UE, actualment PassThru, PDU-API o DoIP. Wifi de capacitat suficient i PC dedicat.

Software

Com a Taller acreditat, disposarem de la possibilitat d’utilitzar el software de diagnosi i reprogramació del propi fabricant, sense cap condicionant ni minoració de la seva operativa.

Condicions

Tot i que l’accés de nivell 2 implica un cost pel taller, atès que la informació s’ha de pagar, aquest ha de ser a un preu “raonable i no dissuasiu”, tal i com preveu la reglamentació europea, i, en qualsevol cas, dona totes les eines necessàries al taller per competir en igualtat de condicions que un taller de la xarxa oficial del fabricant.

Avantatges

Els tallers acreditats al nivell 2 no sols podran fer una diagnosi i reprogramació de les UCE i claus del vehicle, sinó que disposaran d’accés directe a tota la informació sobre el vehicle en el que s’intervé, des del nivell 1 fins a tot el fons documental editat pel fabricant sobre avaries freqüents, simptomatologies detectades que poden ser origen d’avaries i els seus procediments de reparació perfectament detallats.

Diagnosticar i Reparar els vehicles accedint directament a la RMI dels Portals dels Fabricants defineix la precisió i tecnologia del servei del Taller.

Aprofiteu l’oportunitat que ens dona l’UE per a la competitivitat dels Reparadors!!!