bandera castella
bandera catala
Servicios para el taller
Servicios para el taller
Formació
La formació és una activitat de gran interès per al nostre col·lectiu, ateses les característiques de la professió en permanent evolució. Per aquesta raó el Gremi organtiza plans formatius, que inclouen cursets tècnics i professionals a fi i efecte que l'associat no deixi de reciclar-se.