Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb

 

PROBLEMES AMB LA WEB DEL SEPE? CONSERVI UNA PROVA

RECORDI fer captures de pantalles, amb la tecla Impr Pant del teclat o altres eines, per acreditar incidències amb la web del SEPE.

Avui acaba el termini de 5 dies per a que les empreses sol·licitessin la prestació dels seus treballadors afectats per ERTOs (ERTEs) comunicats abans del dia 30-03-2020.

El SEPE reconeix que la seva web pot donar problemes.

Si durant la presentació de les sol·licituds col·lectives sorgeixen problemes en el funcionament, sempre per causes alienes a l'empresa, no serà motiu de sanció la seva presentació fora del termini dels cinc dies establerts. Això no vol dir que l’empresa no hagi de tenir prova de la incidència aliena a la seva voluntat.


Ya puede acceder a la última edición de la Revista GremiTaller nº 83 - Febrero / Marzo 2020

 

GREMIO DE TALLERES DE BARCELONA


Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.