Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
banc sabadell
 
prevengraf
 
Promo Faqs COVID
 
revista

 

TERMINIS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS

Amb data 29.05.2020 es publica al BOPB l’Anunci “Sobre criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma operada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de terminis”.

La represa del còmput dels terminis de tots els procediments administratius de la Diputació de Barcelona que hagin quedat afectats per la suspensió operada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, l’aixecament de la qual ha estat disposada per Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, amb efectes d’1 de juny de 2020 i, per tant, pel termini que abasta de 14 de març a 31 de maig de 2020, es seguiran els criteris següents:

  1. Si el termini s’ha fixat en dies hàbils o naturals, la represa del còmput es farà descomptant els dies de durada de l’estat d’alarma i afegint els dies hàbils o naturals que quedin per finalitzar el termini.
  2. Si el termini s’ha fixat en mesos o anys, la represa del còmput es farà descomptant els dies de durada de l’estat d’alarma, comptant com a naturals els dies que faltin per a completar el mes o any.

Si reprès el còmput, els terminis dels procediments resulten insuficients, a instància dels interessats o d’ofici, es podran ampliar, per acord motivat de l’òrgan competent, i per un termini que no superi la meitat del termini inicial. Aquesta ampliació de terminis l’ha d’acordar l’Administració competent abans de la finalització del termini inicial, per tant SOL·LICITI L’AMPLIACIÓ QUAN ABANS MILLOR.


Nou anunci del Gremi promovent el Manteniment del Vehicle per a la Fase 1 i 2

L’èxit de cobertura que ens està rendint la Campanya publicitària del Gremi en Xarxes Socials, ens ha animat a publicar un segon anunci adreçat als usuaris de vehicles de motor de Barcelona i província, amb els arguments rellevants per a les fases 1 i 2 de la desescalada.

Fomentem el Manteniment preventiu, perquè els vehicles privats són ideals per a la mobilitat eficaç i segura dels usuaris en l’entorn de la “nova normalitat”.

Convidem els Agremiats a compartir-ho a Facebook @gremitallersbcn i Twitter @gremibcn

Anunci del 26 de maig al 7 de juny

anunci video

Ara que el vehicle ens permet una mobilitat segura i operativa, és el moment de cuidar-lo més que mai amb un bon manteniment de qualitat. Contacta amb el teu Taller de confiança sense més retards. Ha caducat la ITV durant l’Estat d’Alarma? Tranquils, s’amplia el termini. Calcula’n la nova data

(http://www.gremibcn.com/ITV/FechaITV.asp)

Recorda que si demanes cita prèvia al teu Taller, els ajudaràs a donar-te la millor atenció.

Seguretat, garantia i proximitat al servei de la mobilitat privada són els nostres valors en la lluita contra el Covid-19.

Campanya informativa del Gremi de Tallers de Barcelona amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Cliqui en la imatge per veure-ho i/o descarregar. Com Agremiat pot enviar-ho als seus contactes. També disponible a www.gremibcn.com banner Covid.


 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA


montepio
cator
tecnobee
dro
sircat   mensaelect   zurich
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.