Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
eina semafor
 
prevengraf
 
Promo Faqs COVID
 
revista

 

AL·LEGACIONS CONTRA LES SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER INCENTIVAR LA REBAIXA DELS LLOGUERS DELS LOCALS COMERCIALS A LES ACTIVITATS AFECTADES PER LA CRISI DE LA COVID-19.

EXCLOU ALS TALLERS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT D’AUTOMÒBILS.

El 08.06.2020 l’Ajuntament de Barcelona ha publicat les bases per subvencions que poden demanar els arrendadors de locals de menys de 300m2 on s’executi, entre d’altres activitats econòmiques, les de Reparació de vehicles automòbils.

La condició per demanar aquestes subvencions és que l’arrendador que les demana rebaixi com a mínim el 25% de la renda del lloguer, calculat sobre la renda de 6 mesos, al arrendatari. L'import de la subvenció a atorgar serà de 600€ si la rebaixa de la quantia del lloguer és del 25 al 50% i de 1.200€ si la rebaixa és superior al 50%. I aquestes subvencions son compatibles amb qualsevol altre ajuda que rebi el arrendador.

Un dels requisits, però, és que el local on l’arrendatari desenvolupa la seva activitat econòmica va haver de romandre tancat com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades. Això implica que els tallers de reparació, que no estaven obligats a tancar per la declaració de l’Estat d’Alarma, no es podran veure beneficiats per aquesta acció municipal.

Per això, el Gremi ha presentat al·legacions davant aquestes bases per demanar la modificació en el sentit de ampliar als locals on l’activitat econòmica exercida hagi patit una reducció de la facturació de més del 75%, i tanmateix, que ampliïn dels 300m2 a 400m2.

De la resposta de l’Ajuntament us informarem.


 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA


sircat
mensaelect
zurich
montepio
cator   banc sabadell   dro
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.