Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
prevengraf
 
epreparat
 
serveis tecnics gremi
 
revista
 

DECRET LLEI 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s'adopten mesures organitzatives per a l'execució de l'estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 del Decret llei 12/2020,de 10 d'abril.

Per a que el Departament de Salut pugui garantir l’accés, amb caràcter voluntari, a la vacunació i organitzar-ne l’estratègia segons els grups de població, aquest Decret Llei estableix l'obligació per administracions públiques i qualsevol entitat (pública o privada) de facilitar, previ requeriment del Departament de Salut, les dades necessàries per a la identificació i contacte de les persones integrants de cada grup de vacunació. Es tracta de dades identificatives, de contacte, d'edat, de caràcter professional o de salut.

La comunicació s'ha de fer a través dels departaments de l'Administració de la Generalitat competents per raó de l'àmbit d'activitat a la qual pertanyi cada grup de vacunació.

Aquestes dades s'integraran el “Registre de vacunació de Catalunya”, del qual és titular el Departament de Salut.

Per evitar fraus, si sospita del reclamant consulti amb el Gremi.

 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA


cator
tecnobee
dro
sircat
zurich
solera
montepio
banc sabadell
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.