Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
solera
 
prevengraf
 
Promo Serveis Gremi G
 
revista
 

Restriccions a Catalunya del 01.03.2021 al 07.03.2021 (excepte pròrroga)

Per a tallers i concessionaris continua igual la situació.

Continuen les restriccions:

Circulació de persones limitada a la comarca.

Toc de queda entre les 22 i les 6 h

Reunions màxim de 6 persones amb un límit de dues bombolles de convivència.

Horaris dels bars i restaurants (de 7.30 a 10.30 h i 13 a 16.30 h).

Servei de recollida al local, entre les 19 i les 22 h, i a domicili, fins a les 23 h.

Novetats principals:

Obertura de centres comercials i les botigues de més de 400 metres amb aforament limitat del 30 %. Els caps de setmana romandrà prohibida tota l’activitat comercial no essencial.

S’amplia l’aforament de les piscines i de les activitats esportives grupals en gimnasos i espais tancats que acreditin la suficient ventilació, fins al 50 %.

Es permeten les colònies i sortides amb pernoctació de les escoles sempre que sigui amb el mateix grup classe.

Recordatori

Els desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament (pel certificat autoresponsable i/o altre documentació com el certificat de cita prèvia del taller al client):

 • Per assistència sanitària, veterinària i anar farmàcia, tots, per raons d’urgència (sempre que sigui la més propera al domicili).
 • Desplaçament de treballadors i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, en els casos en què el treball no es pugui realitzar a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
 • Retorn al domicili des de centres educatius (incloses les escoles d’educació infantil), les activitats culturals permeses i recollida a l’establiment en els serveis de restauració.
 • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'inclouen els desplaçaments per necessitats de persones que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada. (Aquí s’inclourien les reparacions de vehicles d’emergència, de 22h a 6h, circumstància que el taller ha de recollir al Full d’encàrrec que signa el client).
 • La circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.
 • La circulació de transport de mercaderies.
 • La circulació de vehicles sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya.

*Annex 2 Serveis que poden ser declarats essencials:

Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada.

 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA


zurich
montepio
banc sabadell
cator
dro
sircat
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.