Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
banc sabadell
 
serveis
 
Promo seminaris
 
revista
CPFA Martorell

PLACES LIMITADES

AL CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D’AUTOMOCIÓ DE MARTORELL
Carrer Manuel Gallardo, s/n – 08760 Martorell (veure com arribar)

Distingit agremiat,

El Gremi ha arribat a un acord amb el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell (annex a SEAT) per a la realització del Curs de Sistemes Anticontaminació aprofitant aquestes magnifiques instal·lacions.

Li informem de que s’ha obert convocatòria pel Curs que es farà els dies: 26, 27, 28 i 29 d'octubre de 16.00 a 20.30 hores (18 hores), al Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell.

Les inscripcions es realitzaran per rigorós ordre de recepció de la documentació.

Si és del seu interès assistir al curs, la documentació que cal aportar ABANS DEL DIA 19 D'OCTUBRE és:

  • Còpia del DNI de l’assistent.
  • Capçalera de l’última nòmina del mes de setembre de l’assistent si és un treballador en règim general.
  • L’últim rebut d’autònoms del mes de setembre de l’assistent si és autònom.

Com hi ha llista d’espera per assistir al curs, sinó pot assistir passarem a la persona següent. Així que si és del seu interès i pot assistir al curs, preguem ho comuniqui i enviï la documentació sol·licitada el més aviat possible per poder-li assegurar la plaça.

Atentament,


Distinguido agremiado,

El Gremi ha llegado a un acuerdo con el Centro de Formación Profesional de Martorell (anexo a SEAT) para la realización del Curso de Sistemas Anticontaminación aprovechando estas magníficas instalaciones.

Le informamos de que se ha abierto convocatoria para el Curso que se hará los días: 26, 27, 28 y 29 de octubre de 16.00 a 20.30 horas (18 horas), en el Centro de Formación Profesional de Automoción de Martorell.

Las inscripciones se realizaran por riguroso orden de recepción de la documentación.

Si es de su interés asistir al curso, la documentación a aportar ANTES DEL DÍA 19 DE OCTUBRE es:

  • Copia del DNI del asistente.
  • Cabecera de la última nómina del mes de septiembre del asistente si es un trabajador en régimen general.
  • El último recibo de autónomos del mes de septiembre del asistente si es autónomo.

Como hay lista de espera para asistir al curso, sino puede asistir pasaremos a la persona siguiente. Así que si es de su interés y puede asistir al curso, rogamos nos lo comunique y envíe la documentación solicitada lo antes posible para poderle asegurar la plaza.

Atentamente,

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA


tecnobee
prevengraf
dro
sircat
zurich   montepio   cator
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.