Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
prevengraf
 
serveis
 
servei digital
 
revista
termini itv

Passarem avís a la Sub Direcció de Seguretat Industrial de les ITVs que continuen reduint el termini de validesa

Hem rebut queixes de tallers que, en defensa dels interessos dels seus clients, es queixen que algunes ITVs continuen reduint el termini de validesa obligant a l’usuari tornar a passar ITV en un curt període de temps.

És a dir, indicant la propera ITV des de la data de caducitat prorrogada pel Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, en comptes des de la darrera inspecció i conforme als terminis del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos i a la interpretació del Tribunal Suprem al seu darrer Auto (publicat al BOE el 30.12.2020) – gràcies al recurs interposat per la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER).

El Gremi ha denunciat aquesta situació a la Sub - Direcció General de Seguretat Industrial (Departament d'Empresa i Coneixement), qui va informar del nou criteri a les ITVs per a què les comencessin a aplicar el dia 1 d’octubre de 2020. No obstant, continuen els incompliments en alguns casos, per això des de la Sub - Direcció ens demanen informar-los dels casos concrets amb indicació de les estacions d’ITV incomplidores.

Si té coneixement de cap supòsit preguem ens enviïn a administracion@gremibcn.com:

  • Fitxa tècnica del vehicle
  • Informe de la ITV última

 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA


montepio
banc sabadell
cator
tecnobee
dro
sircat
zurich
solera
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.