Revista Digital Gremi Taller
imagen logotipo Gremi BCN talleres
Publicació oficial del Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona
Iniciar sessió
Revista Digital Gremi Taller

Publicació oficial del Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona
Iniciar sessió

Revista Digital Gremi Taller

Revista nº 100 – enero 2023

Revista Digital Gremitaller

Adaptarse a nuevas realidades

Editorial de Celso Besolí, president del Gremi.

Resum Assemblea General exercici 2022

Resum Assemblea General exercici 2022 Desprès de que el darrer any, a causa de la crisi sanitària de la COVID-19, i seguint les indicacions del Govern de la Generalitat de Catalunya, vàrem realitzar...

FECATRA visita TKNIKA

La Federació Catalana de Tallers (FECATRA) visita el Centro de Investigación aplicada a la FP del País Vasco TKNIKA.

Assemblea General 2022

Presencial i sense limitacions

FECATRA visita TKNIKA

El Centro de Investigación aplicada a la FP del País Vasco

Editorial del president

Adaptarse a nuevas realidades

Sumari

Pot accedir als articles de la revista clicant en els següents títols del sumari.

Resum Assemblea General exercici 2022

Resum Assemblea General exercici 2022 Desprès de que el darrer any, a causa de la crisi sanitària de la COVID-19, i seguint les indicacions del...

Acords Assemblea Anual

Acords Assemblea Anual El passat dia 14 de gener, el Gremi de Tallers de Barcelona va celebrar la seva Assemblea anual, a la que els tallers...

Cartell Preu-Hora 2023

Cartell Preu-Hora 2023 Actualitzi de forma gratuïta el seu Cartell de Preu-Hora per a l'any 2023, demani-ho al Gremi (faci-ho per la nostra...

Incentivos a la contratación

Incentivos a la contratación Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y...

Tingui present el Gremiweb

Tingui present el Gremiweb Quan en el seu correu aparegui aquest text, LLEGEIXI’L. No és publicitat, sinó informació professional escollida pels...

FECATRA visita TKNIKA

La Federació Catalana de Tallers (FECATRA) visita el Centro de Investigación aplicada a la FP del País Vasco TKNIKA.

Novedades laborales 2023

Novedades laborales 2023 Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023: Pensiones Seguridad Social:...

Novedades jurídicas

Novedades jurídicas 2023 Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la...

Bienvenidos al Gremi

Bienvenidos al Gremi Nuevos colegas de profesión, talleres de reparación de automóviles y componentes se siguen integrando en nuestro Gremi...

Chistes / Acudits

Chistes / Acudits Esta Secretaría General de acuerdo con diversas sugerencias del equipo de nuestra revista y hasta de agremiados, ante la gran...

Colaboradores:

imagen logotipo Gremi BCN talleres
imagen logotipo Gremi BCN talleres
imagen logotipo Gremi BCN talleres
imagen logotipo Gremi BCN talleres
imagen logotipo Gremi BCN talleres