Declaració d’accessibilitat

Declaració d’Accessibilitat de Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils

 

L’empresa Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils, propietària de GREMIBCN.COM, compleix la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (GPRD)

Denominació social: Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils
CIF: G08486029
Domicili Fiscal: Pl. del Dr. Letamendi, 37, 08007 Barcelona, 
España
Domicili a efectes de notificació: Pl. del Dr. Letamendi, 37, 08007 Barcelona, 
España
Correu electrònic
Nom Domini gremibcn.com
Telèfon 93 451 66 67

Declaració:

 

GREMIBCN.COM s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://gremibcn.com

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018

 

La nostra web us permet:

Augmentar o disminuir el text.

Visualitzar la web a escala de grisos.

Aplicar alt contrast o posar contrast negatiu.

Visualitzar la web amb fons clar.

Subratllar enllaços per defecte.

Usar els links a la mateixa finestra.

Permetre veure la web amb una font més llegible per lusuari.

Text alternatiu de les imatges i enllaços.

Per fer-ho, podeu fer servir el botó d’ACCESSIBILITAT situat a l’esquerra de la pantalla, on s’aprecia una icona d’una persona amb mobilitat reduïda (PMR).

 

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

 

Aquesta declaració va ser preparada el 20 de juny de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per lagència de desenvolupament web.

Última revisió de la declaració: 20 de juny de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

* Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
* Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
* Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través de la nostra pàgina de contacte Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils

 

Podeu presentar:

Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

A través de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, així com de la resta d’opcions recollides a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessibles seran rebudes i tractades per la Secretaria General d’Administració Digital.

 

Procediment d’aplicació

 

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

 

La reclamació pot ser presentada a través del de la:

Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, així com a la resta d’opcions recollides a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General d’Inspecció de Serveis del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

 

 

Contingut opcional

 

Aquest lloc web aplica els requisits d’accessibilitat AA 301549:2022 L’última revisió de l’accessibilitat ha estat realitzada el juliol de 2023.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.

Ir al contenido