Eximeixen als productors de residus perillosos de presentar la Memòria Anual (DARI)

El Ministerio i l’Agència de Residus de Catalunya:

Eximeixen als productors de residus perillosos de presentar la Memòria Anual (DARI)

Consulti la publicació de l’ARC aquí:

.gencat.cat/DARI

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) accepta traspassar la informació que té respecte els trasllats de residus a

la plataforma electrònica estatal eSIR del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)

La conseqüència pràctica és que:

Els tallers de reparació queden eximits de presentar la DARI abans de l’1 de març doncs suposa una duplicitat,

ja que, com productors de residus, declaren al llarg de l’any la seva gestió a través de la plataforma electrònica catalana SDR omplint, principalment:

  1. Notificacions Prèvies (NP), a Catalunya Fitxes d’Acceptació (FA): abans del transport del residu.
  2. Fulls de Seguiment (FS), Full de Seguiment Itinerant o Document d’identificació (DI): que acompanya al transport del residu.

Aquesta nova obligació al 2023 de presentar la DARI pels tallers, esdevé de l’art. 65 de la ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, del que us vàrem informar als Gremiweb de 06.02.2023 i de 06.03.2023 .

Lògicament, segueix vigent l’obligació de lliurament de residus a gestor autoritzat i la seva tramitació documental a traves del SDR de l’Agència de Residus de Catalunya.

Des del Gremi valorem positivament aquest canvi interpretatiu de l’article 65 de la Ley 7/2022, però lamentem que aquesta interpretació -que es la que vàrem manifestar des dels gremis que formen la Federació Catalana de Tallers (FECATRA)- no fos atesa des d’un primer moment, havent evitat l’obligació de presentar la DARI de l’exercici 2022. Cal recordar, que les dades demanades per l’ARC a la DARI del l’exercici 2022 eren, fins i tot, superiors a les establertes per la llei estatal que també l’ARC va flexibilitzar a petició de les associacions de tallers.

Ir al contenido